Barra diagrama

Valoracion: 
Average: 4.5 (1498 votes)

Grafiko mota hau aldagai kualitatibo eta kuantitatibo diskretuetan erabiltzen da. Eraikitzeko garaian, ardatz horizontalean aldagaiak hartzen dituen balioak kokatzen dira, bertikalean, aldiz, maiztasunak. Ondoren, aldagaiaren balio bakoitzetik maiztasunarekiko proportzionalak diren barrak irudikatzen dira.

Gaur egun, hedabideetan gero eta sarriago barra horizontalak erabiltzen dira; hau da, ardatzak trukatuz lortutako barra-diagramak, alboko irudian ikus daitekeen moduan.

Ondoko taulan ikus daitezke barra diagamak erabili diren bi kasuren adibideak.

Iturria: www.berria.info

1. adibidea: 25 elementuko lagin batetik abiatuz, odol-motari buruz egindako ikerketa batek datu hauek eman ditu.

2. adibidea: Harriazpi eta Mendibide ikastoletako DBH 1eko kideei gustukoen duten kirola zein den galdetu zaie eta  datuak grafiko honetan adierazi dituzte.