Suteen ondorioak

Valoracion: 
Average: 2 (13 votes)

Ikerketek eta datuek azaltzen dutenez, suteak gertatzeko arriskua ez da berdina baso mota guztietan, zenbait baso eta landare-espezie beste batzuk baino sarriago erretzen dira (esate baterako intsinis pinua Pinus radiata).

2015 urtea ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA
Hektarea bat baino gutxiagoko sute kopurua 19 49 18 343
Hektarea bat baino gehiagoko sute kopurua 2 24 14 101
Suteak hondatutako basoak (ha) 3,56 204,82 90,83 434,80
Suteak hondatutako sastrakadiak (ha) 1,99 214,82 179,58 290,85

Taulan ikus daitezke Nafarroako datu kezkagarriak. Lurralde honetan 2015. urtean, suteek, baso guztien % 0,103 hondatu zuten; Bizkaian berriz, baso guztien % 0,064a. Penintsulako hainbat zonatako datuak are kezkagarriagoak dira: Galizian, baso guztien % 0,322 hondatu zen, eta Extremaduran % 0,527.

Penintsulan gertatu diren suteen jatorria aztertu da, eta hurrengo taulan gizakiek eragindakoak nork sortu dituen ikus daiteke laburbilduta:

NORK SORTU DITUEN HONDATUTAKO AZALERA (ha)
Interesa duten pertsonak 144.745
Interesa duten pertsonak 53.636
Zuhurtziagabeko nekazaritza-lanak 95.636
Zuhurtziagabeko abeltzaintza-lanak 182.393

Sute batean basoa bera, eta, horren ondorioz, baso horren ematen dizkigun ondasunak ere galtzen dira (janariak, zura, erretxinak, kortxoa, karbono zikloan CO2-aren hartzaile gisa duen eragina, kultura-ondarea…). Halaber, lurzorua babesik gabe gelditu, eta errazago higatzen da; beraz, desertifikazio-prozesua hasteko arriskua izan daiteke.

Baso-suteak murrizteko zenbait neurri

Hori ikusita, oso garrantzitsua da denon artean, eta Administrazioen laguntzaz, basogintza egokia bultzatzea sute-arriskua murrizteko, ahal den neurrian, eta biztanleriak arazo honi buruz jarrera arduratsuagoa hartzea. Izan ere, suteek eragindako kalte ekologiko ikaragarriez gainera, diru-galerak eta basoak birlandatzeko diru-inbertsioak oso handiak dira.

Kalteak ekiditeko edo murrizteko, aurreikuste-, iragartze- eta detektatze-neurriak egoki gauzatuz, neurri handi batean suteen arazoa gutxitu daiteke:

  • Aurreikustea: hiritarrak informatzea eta heztea, ezusteko suak ekiditeko; orbelak eta pinaburu lehorrak murriztea, suebakiak sortzea; eta arduratsu jokatzea, esate baterako, horretarako prestatuta ez dauden lekuetan suri ez eginez…
  • Iragartzea: zer arrisku-zona dagoen jakiteko aukera ematen duten zaintza-sareak ezartzea.
  • Detektatzea: sortzen diren suteak ahalik eta azkarren detektatzea eta itzaltzea.