Espezie-barneko interakzioak

Valoracion: 
Average: 3.3 (55 votes)

Lehia

Espezie bereko indibiduoak urria den baliabide bat eskuratzeko lehiatzen direnean: ura, argia, bizitokia, ugaltzea… Ez da soilik indibiduoen artean ematen den lehia zuzena, berrea garaian oreinek izaten dituzten talka ikusgarriak kasu, zeharkakoa ere izan daiteke. Adibidez, errekurtso berbera urritzen dutenean indibiduoek elkarren aldetik, hartza batek izokinak harrapatzen dituenean ibaiaren zati batean, ibaiaren beste alde batean ezingo ditu beste hartz batek harrapatu.

 

Familiarteko asoziazioa

Ahaideak diren banakoek osatzen dituzte. Helburua ugaltzea eta kumeak zaintzea da. esate baterako zapelatz arruntaren familiak, kumeak zaintzen dituzte emea eta ar batek osatzen dituzte.

 

 

 

Asoziazio taldekoia

Banakoak ez dira beti ahaideak, eta taldeak osatzeak hainbat abantaila eskaintzen dizkie, hala nola harrapariengandik defendatzea, janaria bilatzea, harreman sozialak sortzea… Arrain askok, hegaztiek edota ungulatuek sortu ohi dituzte horrelakoak.

 

 

 

Asoziazio koloniala

Batez ere ugalketa asexualez erreproduzitzen diren organismoek osatzen dituzte halakoak, guraso berekoak dira eta bizitza osoan elkarrekin egongo diren banakoak izango dira. Hainbat kasutan, asoziazioaren zati batzuek funtzio bereiziak har ditzake, elikadura, ugaltzea… Esate baterako, koralak elkarri atxikita bizi diren polipo kolonia handiak dira, errazago elikatzeko eta ugaltzeko.

 

 

Estatu-mailako asoziazioa

Anatomia eta fisiologia desberdinetako banako hierarkizatuek osatzen dute, eta desberdintasun horien araberako lanak egiten dituzte. Intsektu sozialen ohiko asoziazioa da, adibidez, erlauntzetan hiru banako motak aurki daitezke: langileak, erlauntza garbitu, babestu, polena bildu eta halako lanak egiten dituztenak; erlamandoak eta erreginak, azken hauek ugalketaz arduratzen dira.